Jooga

Heidi Valjus-Lindeman

Ensimmäiset joogaharjoitukseni olen tehnyt n. 15-vuotiaana tietämättä niiden varsinaisesti olevan joogaa. Pitkään jooga kulki tanssiharrastukseni oheisharjoituksena, mutta vähitellen kiinnostus joogaan lisääntyi ja johti lopulta siihen, että kouluttauduin joogaohjaajaksi.

Olen ohjannut useita viikottaisia joogaryhmiä Sotkamossa ja Vuokatissa keväästä 2017 lähtien. Olen vetänyt myös lyhytkursseja mm. golfaajille ja ollut ohjaana retriiteissä. Olen aloittanut ohjaamisen hathajoogasta ja viimeisimpänä kouluttautunut rauhalliseen yinjoogaan.

Haluan edistää työssäni kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia ottaen huomioon nykypäivän elämän mukanaan tuomat erityishaasteet kuten esim. lisääntynyt istumatyö ja niska-hartiavaivat. Yksi joogan tärkeimmistä erityispiirteistä on minulle rentous – rentous joogan harjoittamisessa, rentoutusharjoitukset ja mielen rentous, joka lisääntyy joogaharjoittelun myötä.

Koulutukset:

Olen vetänyt erilaisia ryhmäliikunta- ja tanssitunteja vuodesta 2002.